1. accent

  accent, betoning, framhävande av en viss ljudgrupp genom tonhöjd, längd och/eller ljudstyrka (intensitet).
 2. accent

  accent, inom bildkonst, konsthantverk, mode o.d.: ett litet kontrasterande eller förstärkande inslag, avsett att öka effekten.
 3. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 4. dynamisk accent

  dynamisk accent, inom språkvetenskapen en ordaccent som uttrycks genom att den betonade stavelsen i ordet uttalas med större ljudstyrka (intensitet) än de övriga.
 5. Accent

  Accent, tidskrift, medlemstidning inom IOGT-NTO-rörelsen.

 6. accent

  accent, inom musiken det dynamiska (tonstyrke-)framhävandet av ett moment i ett rytmiskt förlopp.
 7. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 8. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.

 9. treenighetsläran

  treenighetsläran, teologisk teoribildning i de kristna kyrkorna, utvecklad kring tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).
 10. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.