1. bildmanipulation

    bildmanipulation, förändring av bildelement i fotografi med syfte att ändra originalbildens innehåll och betraktarens uppfattning av den verklighet bilden till synes skildrar.

  2. feministisk litteratur

    feministisk litteratur, litterära verk med kvinnor i ledande roller och där de framställs som självständiga aktörer, inte bara som komplement till manliga gestalter eller som föremål för mäns agerande.
  3. flyktingorganisation

    flyktingorganisation, internationellt organ med syfte för att samordna lösningen på flyktingproblem.