1. accessorisk

  accessorisk, biologisk term.
 2. accessorisk

  accessorisk, mineralogisk term.
 3. accessorisk

  accessorisk, tillhörande, utgörande ett bihang; övertalig, utöver det vanliga antalet.
 4. accessorisk

  accessorisk, avhängig, term som inom värdepappersrätten t.ex. innebär att en förpliktelse att betala ränta eller att infria en borgensförbindelse är avhängig av att det finns en huvudfordran.
 5. granit

  granit, den absolut vanligaste magmatiska djupbergarten inom den kontinentala jordskorpan.
 6. apatit

  apatit, mineral med mycket växlande färg (grön, blå, violett, brun, röd eller färglös) men vars streck (pulverfärg) är vitt.
 7. ledmotiv

  ledmotiv, inom musiken en bestämd, främst melodisk, motivisk gestalt, som återkommande kopplas till en idé, känsla, person, sak etc.
 8. granater

  granater, granatgruppen, grupp bergartsbildande silikatmineral (nesosilikater) tillhörande det kubiska kristallsystemet.
 9. allanit

  allanit, ortit, brunsvart eller brunaktigt mineral med sammansättningen (Ce,Ca,Y) 2(Al,Fe) 3(SiO 4) 3(OH), tillhörande epidotgruppen.
 10. tårvätska

  tårvätska, vätska bildad av ögats tårkörtlar med uppgift att hålla hornhinnan ständigt fuktig.