1. acetaldehyd

  acetaldehyd, etanal, CH 3CHO, färglös, vattenlöslig, brännbar vätska med låg kokpunkt (21 °C), irriterande på andningsvägar och hud.
 2. dehydrogenaser

  dehydrogenaser, enzymer som påskyndar borttagandet av väteatomer (oxidation) från ämnesomsättningsprodukter.
 3. etanal

  etanal, rationellt namn på den kemiska föreningen acetaldehyd.
 4. acetal

  acetal, benämning på acetaldehyds dietylacetal, CH 3CH(OC 2H 5) 2.
 5. addition

  addition, kemisk reaktionstyp där ett omättat bindningssystem helt eller delvis mättas genom reaktion med två identiska eller olika fragment av en molekyl.

 6. aldehydharts

  aldehydharts, rödgult till mörkbrunt harts som bildas vid polymerisation av en aldehyd, t.ex. acetaldehyd, under inverkan av stark natronlut.
 7. paraldehyd

  paraldehyd, cyklisk trimer av acetaldehyd, färglös vätska som haft viss användning som lugnande medel och sömnmedel.
 8. kalciumkarbimid

  kalciumkarbimid, kalciumcyanamid, CaNCN, kemisk förening som används i tablettform som avvänjningsmedel vid alkoholberoende (handelsnamn Dipsan ®; drogs in 1997).
 9. grå bläcksvamp

  grå bläcksvamp, Copriniopsis atramentaria, art i basidsvampsordningen Agaricales.
 10. aldolkondensation

  aldolkondensation, kemisk reaktion där två molekyler av en aldehyd reagerar under bildning av en dimer, en aldol ( aldehydalkoh ol).