1. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra, ASA (av engelska acetylsalicylic acid), läkemedelssubstans som utgörs av salicylsyra där hydroxigruppen är förestrad med ättiksyra.
 2. acetyl

  acetyl, acetylgrupp, den gruppering atomer som har strukturformeln CH3CO– och som ingår i t.ex. ättiksyra, CH3CO–OH, acetofenon, CH3CO–C6H5, och aceton, CH3CO–CH3.

 3. cellvägg

  cellvägg, stödjande och skyddande skikt runt cellen utanför cellmembranet hos växter samt hos de flesta bakterier och svampar.
 4. acetylen

  acetyleʹn, trivialnamn på etyn.

 5. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).

 6. citronsyracykeln

  citronsyracykeln, trikarboxylsyracykeln, Krebs cykel, cyklisk följd av kemiska reaktioner som utgör den slutliga gemensamma vägen för oxidativ nedbrytning av kolhydrater, fettsyror och vissa aminosyror i alla levande celler.
 7. trippelbindning

  trippelbindning, kemisk bindning mellan två atomer som uppkommer genom att dessa delar tre elektronpar.

 8. syntes

  syntes, inom kemin benämning på procedur att framställa en definierad kemisk förening.
 9. gasbränsle

  gasbränsle, energirik och brännbar substans som befinner sig i gasform vid normalt lufttryck och normal temperatur.
 10. alkyner

  alkyner, acetylenkolväten, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n − 2, karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja.