1. ackja

  ackja, akja , samisk släde, dragen av ren, byggd som en båt med köl, stäv, spant och bord och i varierande former.
 2. nåjd

  nåjd, samernas schaman.
 3. akja

  akja, samisk släde, se ackja.
 4. pulka

  pulka, samisk släde, typ av ackja.
 5. rajd

  rajd, renkaravan.
 6. ringstav

  ringstav, halvmeterlång käpp, försedd med en järnbygel, på vilken det sitter ett antal små järnringar.
 7. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 8. släde

  släde, ett fordon som i sin äldsta kända form utgjordes av en bred mede som lasten surrades på; samernas ackja anses ha utvecklats ur denna typ.
 9. gruvindustri

  gruvindustri, näringsgren som innefattar brytning och behandling av malm (mineral som innehåller brytvärd metall). För gruvbrytningens moderna teknik, se bergteknik, bergsprängning och dagbrott, för dess teknikhistoria se gruvteknik.