1. ackordsymbol

  ackordsymbol, beteckning av ackord med symbol i stället för med noter.
 2. ackordslön

  ackordslön, ackord, löneform, huvudsakligen förekommande inom industrin, där lönens storlek är beroende av den enskilde arbetarens eller det enskilda arbetslagets arbetsprestationer, genom en i förväg avtalad ersättning.
 3. Ackordscentralen

  Ackordscentralen, AC, stiftelse vars ändamål är att utan eget vinstintresse bl.a. biträda företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem i samband med t.ex. företagsrekonstruktioner.
 4. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 5. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.
 6. klang

  klang, ljudet av en komplex ton, vilken är uppbyggd av ett ackord av samtidigt ljudande, nästan eller helt harmoniska deltoner, dvs. med frekvenser som bildar en harmonisk serie.
 7. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.
 8. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 9. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 10. ackord

  ackord, löneform, se ackordslön.