1. ackumulation

  ackumulation, i nationalekonomin vanligen kortform för kapitalackumulation, kapitaltillväxt eller nettoinvestering i realkapital.
 2. ackumulation

  ackumulation, i geologin avsättning av material genom olika sedimentationsprocesser.
 3. ackumulation

  ackumulation, tillskott av snö och is till en glaciär.
 4. ackumulation

  ackumulation, växters upplagring av ämnen, upptagna från omgivningen.
 5. ackumulation

  ackumulation, i konsten en sorts skulptur, bestående av ett stort antal föremål av samma slag, oftast skräp eller bruksföremål, som förts samman t.ex. i en låda eller gjutits in i plexiglas.
 6. ackumulering

  ackumulering, se ackumulation.
 7. berg

  berg, hög ackumulation av grus, t.ex. Galgberget i Halmstad.
 8. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 9. strandterrass

  strandterrass, flack, terrassformad landyta som bildats vid en strand genom vågors och strömmars erosion och ackumulation.
 10. meandernäs

  meandernäs, det utstickande näs som bildar innerkurvan i en meanderbåge hos en meandrande flod eller annat meandrande vattendrag.