1. kolväten

  kolväten, kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår.
 2. alkaner

  alkaner, paraffiner, mättade acykliska kolväten som utgör viktiga komponenter i naturgas och olja.
 3. heptan

  heptan, generell benämning på mättade, acykliska kolväten med den allmänna formeln C 7H 16.
 4. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 5. hexan

  hexan, generell benämning på mättade, acykliska kolväten med formeln C 6H 14.
 6. acyklisk förening

  acyklisk förening, kemisk förening som endast innehåller öppna, ej ringformiga strukturer.
 7. alkadiener

  alkadiener, acykliska kolväten innehållande två kol-koldubbelbindningar.

 8. eikosan

  eikosan, CH 3(CH 2) 18CH 3, rationellt namn för det mättade, ogrenade acykliska kolvätet med 20 kolatomer.
 9. acyklisk

  acyklisk, om blomma: vars blomdelar sitter i spiral på blombottnen och inte i kransar.
 10. cyklisk förening

  cyklisk förening, kemisk förening som innehåller minst ett cykliskt (ringformat) strukturelement.