1. adaptation

  adaptation, ärftlig egenskap i en organisms byggnad, livsprocesser och beteende som ökar denna individs överlevnadsförmåga och ytterst dess fortplantningsframgång ( fitness).
 2. adaptation

  adaptation, adaption, sinnesorganens anpassning till olika förhållanden
 3. adaptation

  adaptation, inom kultur- och socialantropologin beteckning för människans kulturella anpassning till sin omgivning.
 4. adaptation

  adaptation, en process som innebär att individen anpassar sig till omgivningens krav, i en strävan efter jämvikt där det gäller att upphäva en obalans som har uppstått i hans samspel med miljön.
 5. adaptationssyndrom

  adaptationssyndrom, adaptionssyndrom, försvars- och anpassningsreaktioner vid stress, se GAS.
 6. anpassning

  anpassning, biologiskt begrepp: de egenskaper som gör individen lämpad för de särskilda levnadsbetingelser den lever under.
 7. integration

  integration, integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process.

 8. General Adaptation Syndrome

  General Adaptation Syndrome, adaptationssyndrom, se GAS.
 9. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 10. Jean Piaget

  Piaget, Jean, född 9 augusti 1896, död 16 september 1980, schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog.