1. adderare

  adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+).
 2. decimal adderare

  decimal adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+) för decimala tal.
 3. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 4. romerska siffror

  romerska siffror, talsymboler som användes allmänt under nära 2 000 år, först av romarna från tredje århundradet f.Kr., numera sparsamt, mest för numrering.
 5. Édouard Manet

  Manet, Édouard, född 23 januari 1832, död 30 april 1883, fransk målare och grafiker.
 6. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 7. interferens

  interferens, fenomen som uppträder vid samverkan mellan två eller flera vågrörelser.

 8. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 9. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.

 10. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.