1. adekvat kausalitet

  adekvat kausalitet, adekvans, inom juridiken ett tydligt orsakssamband mellan en handling och en uppkommen skada.
 2. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 3. hjältesaga

  hjältesaga, en mindre adekvat men sedan 1700-talet använd benämning på en genre inom den muntliga prosafolkdikten som står sägnerna närmare än sagorna (den danska termen heltesagn och den tyska Heldensage är därför mer korrekta).
 4. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 5. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.
 6. adekvans

  adekvans, inom juridiken orsakssamband, se adekvat kausalitet.
 7. psykosomatik

  psykosomatik, synsättet att kropp och själ hänger ihop eller är ömsesidigt beroende av varandra.
 8. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 9. verksamhetschef

  verksamhetschef, befattningshavare med samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsverksamhet inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård.
 10. detektivroman

  detektivroman, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.