1. viscount

  viscount , brittisk adelstitel, se vicomte.
 2. comtesse

  comtesse , fransk adelstitel: grevinna, den kvinnliga motsvarigheten till comte.
 3. Richmond

  Richmond, engelsk adelstitel från 1000-talet, från 1500-talet hertiglig.
 4. furste

  furste, adelstitel, i vissa länder rangplacerad närmast efter hertig.
 5. dame

  dame, brittisk kvinnlig adelstitel, motsvarande knight.
 6. Frederick Rolfe

  Rolfe, Frederick, 1860–1913, brittisk författare.
 7. baronet

  baronet, engelsk ärftlig adelstitel.
 8. baron

  baron, adelstitel, från början under feodalväsendets tid den främste godsherren direkt under en kejsare eller kung.
 9. markis

  markis, adelstitel, lägre i rang än hertig men högre än greve.
 10. vojvod

  vojvod, vojevod, slavisk härskar- och adelstitel.