1. adenin

  adenin, beteckning A, 6-aminopurin, C 5H 5N 5, organisk bas som ingår bl.a. i adenosin, adenosinfosfater, koenzymer och nukleinsyrorna DNA och RNA, vilka alla har en central funktion i den levande cellen.
 2. nikotinamid-adenin-dinukleotid

  nikotinamid-adenin-dinukleotid, koenzym, detsamma som NAD.
 3. A

  A, beteckning för adenin.
 4. dehydrogenaser

  dehydrogenaser, enzymer som påskyndar borttagandet av väteatomer (oxidation) från ämnesomsättningsprodukter.
 5. basparning

  basparning, sammanhållningen genom vätebryggor mellan motsvarande baser i nukleinsyrakedjor.
 6. assimilationskraft

  assimilationskraft, en av D.I. Arnon införd benämning på det reducerade nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADPH) och det adenosintrifosfat (ATP) som bildas vid fotosyntesens ”ljusreaktion”.
 7. deoxiribonukleinsyra

  deoxiribonukleinsyra, desoxiribonukleinsyra, nukleinsyra där sockerarten är deoxiribos och kvävebaserna är adenin, cytosin, guanin och tymin; se DNA.
 8. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 9. adenosin

  adenosin, 9-β-D-ribofuranosyladenin, kemisk förening mellan adenin och ribos.
 10. xantin

  xantin, ett derivat av purin som bildas vid nedbrytning av adenin (via hypoxantin) och guanin hos människa, fåglar, en del andra djur och växter.