1. adenovirus

  adenovirus, Adenoviridae, familj virus som omfattar en grupp (Mastadenovirus) som infekterar människa och andra däggdjur och en grupp (Aviadenovirus) som infekterar fåglar.

 2. plötslig död

  plötslig död, dödsfall som beror på sjukdom och som inträffar omedelbart, utan föregående symtom, eller mycket kort efter att symtomen börjat.
 3. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 4. parvovirus

  parvovirus, Parvoviridae, familj virus som omfattar totalt sex grupper.
 5. pseudokrupp

  pseudokrupp, falsk krupp , laryngitis stridulosa, en i spädbarns- och småbarnsåldern vanlig sjukdom med framför allt andningssvårigheter.
 6. HCC

  HCC, hepatitis contagiosa canis , smittsam leverinflammation hos hund; även rävar kan drabbas.
 7. kennelhosta

  kennelhosta, mycket smittsam luftvägssjukdom hos hund.
 8. Lennart Philipson

  Philipson, Lennart, 1929–2011, virolog och molekylärbiolog.
 9. Phillip Sharp

  Sharp, Phillip, född 1944, amerikansk molekylärbiolog, professor vid Department of Biology vid MIT sedan 1979, chef för samma avdelning sedan 1991.
 10. gastroenterit

  gastroenterit, mag–tarminflammation, sammanfattande benämning på sjukdomar som yttrar sig som illamående, kräkningar och/eller diarré och som orsakas av mikroorganismer (bakterier eller virus, ibland protozoer) eller ämnen (toxiner) producerade av bakterier.