1. De Aderton

  De Aderton, benämning på Svenska Akademien.
 2. adertonbönen

  adertonbönen, den centrala bönen i synagogans dagliga gudstjänster, se amida.
 3. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 4. förmyndarregering

  förmyndarregering, interimistisk riksstyrelse under en monarks omyndighet.
 5. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.