1. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 2. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 3. kvinnligt rim

  kvinnligt rim, tvåstavigt slutrim. Benämningarna kvinnligt och manligt om tvåstavigt respektive enstavigt slutrim (kvinna – finna, man – fann) kommer från fornprovensalsk och fransk poetik, och där var det grammatiskt genus i adjektivböjningen som var utgångspunkten: maskulinformen ’bon’ (god) rimmar på ’nom’ (enstavigt), femininformen ’bonne’ (uttalades tvåstavigt) rimmar på ’personne’.
 4. germanska språk

  germanska språk, den mest utbredda grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 5. koreanska

  koreanska, språk som talas som modersmål av drygt 75 miljoner (2007), varav 48,5 miljoner i Sydkorea, 23 miljoner i Nordkorea, 2 miljoner i Kina, 907 000 i USA, 514 000 i Japan, 110 000 i Uzbekistan, 93 000 i Kanada, 50 000 i Ryska federationen, 41 000 i Australien, 36 000 i Brasilien och 25 000 i Kazakstan.

 6. ryska

  ryska, östslaviskt språk.