1. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..

 2. massbrev

  massbrev, före 1983 masskorsband, tidigare typ av personligt adresserade brev i stora upplagor som skickades av Posten till nedsatt pris.
 3. Eugen Schauman

  Schauman, Eugen,1875–1904, finländsk student och aktivist.
 4. adress

  adress, utanskrift på brev.
 5. direktreklam

  direktreklam, DR, reklam i form av riktade meddelanden som sänds till konsumenter eller företag via t.ex. brev, broschyrer, kataloger eller e-post.
 6. Carl August Ehrensvärd

  Ehrensvärd, Carl August, född 5 maj 1745, död 21 maj 1800, greve, sjömilitär (överamiral 1784–89, befälhavare över skärgårdsflottan 1789–90, generalamiral 1792–94), konstteoretiker, konstnär, arkitekt; jämför släktartikel Ehrensvärd.
 7. ADR

  ADR, förkortning för adresserad direktreklam, se direktreklam.
 8. postbox

  postbox, låsbart förvaringsutrymme för post vilket mot avgift tillhandahålls på företagscenter eller hos privata företag.
 9. Zinovjevbrevet

  Zinovjevbrevet, ett 1924 publicerat brev, försett med den sovjetiske Kominternordföranden Grigorij Zinovjevs falska namnteckning.
 10. Petrusbreven

  Petrusbreven, Första och Andra Petrusbrevet, brev i Nya Testamentet.