1. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..

 2. Eugen Schauman

  Schauman, Eugen,1875–1904, finländsk student och aktivist.
 3. massbrev

  massbrev, före 1983 masskorsband, tidigare typ av personligt adresserade brev i stora upplagor som skickades av Posten till nedsatt pris.
 4. adress

  adress, utanskrift på brev.
 5. direktreklam

  direktreklam, DR, reklam i form av riktade meddelanden som sänds till konsumenter eller företag via t.ex. brev, broschyrer, kataloger eller e-post.
 6. ADR

  ADR, förkortning för adresserad direktreklam, se direktreklam.
 7. postbox

  postbox, låsbart förvaringsutrymme för post vilket mot avgift tillhandahålls på företagscenter eller hos privata företag.
 8. Zinovjevbrevet

  Zinovjevbrevet, ett 1924 publicerat brev, försett med den sovjetiske Kominternordföranden Grigorij Zinovjevs falska namnteckning.
 9. Petrusbreven

  Petrusbreven, Första och Andra Petrusbrevet, brev i Nya Testamentet.
 10. Giovanni da Montecorvino

  Montecorvino, Giovanni da, ca 1247–ca 1328, italiensk franciskanbroder.