1. aerogel

    aerogel, ett extremt poröst och lätt material som på grund av sitt utseende ibland kallas ”frusen rök”.
  2. gel

    gel, lösning som stelnat till en elastisk halvfast massa.
  3. solgelteknik

    solgelteknik, metod för framställning av keramer och keramiska råmaterialpulver, där man utgår från en flytande sol som fås att koagulera till en halvfast gel.