1. affärsidé

  affärsidé, den grundläggande förutsättningen för ett företags existens, ofta utformad i ett mer eller mindre detaljerat dokument.
 2. IKEA

  IKEA, förkortning för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, ett av världens största möbelhandelsföretag.

 3. Ingvar Kamprad

  Kamprad, Ingvar, 1926–2018, företagsledare och entreprenör.

 4. pyramidförsäljning

  pyramidförsäljning, marknadsföringsmetod som kännetecknas av en uppbyggnad av återförsäljarrättigheter i olika led, där affärsidén är att göra förtjänster på underförsäljares verksamhet.
 5. crowdfunding

  crowdfunding, gräsrotsfinansiering, metod för projektfinansiering genom att, oftast via internet, samla in mindre belopp från ett större antal personer.

 6. varuhus

  varuhus, försäljningsställe med stor säljyta och med ett brett varusortiment.
 7. Incentive AB

  Incentive AB, 1998 namnändrat till Gambro AB sedan bolaget, som tidigare haft karaktär av industrikonglomerat, ändrats till att bli ett renodlat medicintekniskt företag.
 8. industridesign

  industridesign, industriell formgivning, idé- och formskapande verksamhet för utveckling av industriprodukter anpassade till människa och miljö.
 9. riskkapitalbolag

  riskkapitalbolag, engelska venture capital company, venture capital-bolag, bolag vars affärsidé är att satsa kapital i andra företag, vanligen mindre och medelstora, samt att delta i utvecklingen av dessa.
 10. Piratförlaget Aktiebolag

  Piratförlaget Aktiebolag, Stockholm, bokförlag med utgivning av skönlitteratur för vuxna av främst svenska och nordiska författare.