1. affektionsvärde

    affektionsvärde, värde av icke-ekonomisk natur som ett föremål, främst av känslomässiga skäl, har för i första hand ägaren personligen.
  2. affektion

    affektion, tillgivenhet, positiv känslomässig bindning; även medicinsk beteckning för sjuklig förändring eller störning i ett organs funktion.
  3. Martin Jern

    Jern, Martin, född 1978, författare och regissör.