1. affirmation

    affirmation, i nyandligt färgade livsåskådningar en positivt formulerad fras eller sats som är tänkt att upprepas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter.
  2. Summit Lighthouse

    Summit Lighthouse, teosofisk nyreligiös rörelse influerad av teosofin, grundad i USA 1958 av Mark Prophet ( 1918–73).