1. arvit

  arvit, ˙arvit, en av de tre dagliga gudstjänsterna inom judendomen.
 2. husandakt

  husandakt, gemensam morgon- och aftonbön för medlemmarna i samma hushåll.
 3. tidegärd

  tidegärd, tidebön, korbön, officium, liturgisk term för dagliga bönetider, förrättade i en bestämd ordning på fastställda tider.
 4. Francis Jammes

  Jammes, Francis, 1868–1938, fransk författare.
 5. klockringning

  klockringning i kyrkorna utfördes ursprungligen med långa rep från markplanet; jämför kyrkklocka.