1. agent

  agent, representant, företrädare eller ombud med affärsuppdrag, t.ex. att mot ersättning (ofta provision) köpa eller sälja varor eller tjänster.
 2. agent

  agent, engelska software agent, datorprogram som agerar åt någon och har rätt att fatta egna beslut.

 3. agent

  agent, tidigare använd benämning på diplomatisk eller konsulär tjänsteman; numera nästan enbart i uttrycket konsularagent (lägsta graden av konsulär representant).
 4. agent

  agent, adverbial i passiv sats vilket anger samma roll som subjektet i motsvarande aktiv sats; inleds i svenskan av prepositionen av (Anna överraskades av åskvädret.).
 5. agent

  agent, den som handlar, agerar; i nationalekonomin synonym till aktör, dvs. individ, hushåll, företag, myndighet etc. som fattar ekonomiska beslut och agerar i ekonomiska sammanhang.
 6. agent orange

  agent orange, populärnamn på ett växtbekämpningsmedel med en blandning av fenoxisyror.
 7. optiskt blekmedel

  optiskt blekmedel, optiskt vitmedel, ämne som vid impregnering av föremål ger intryck av ökad vithet genom fluorescens: vid belysning omvandlar de optiska blekmedlen osynligt ultraviolett ljus till synligt ljus.
 8. Gillian Anderson

  Anderson, Gillian, född 1968, amerikansk skådespelerska, tidvis verksam i Storbritannien.

 9. Kiefer Sutherland

  Sutherland, Kiefer, född 1966, kanadensisk skådespelare och singer/songwriter, son till Donald Sutherland.

 10. Timothy Dalton

  Dalton, Timothy, född 1946, brittisk skådespelare.