1. Agnus Dei

  Agnus Dei, ”Guds Lamm” (jämför Johannesevangeliet 1:29), ursprungligen en litania som sjöngs under nattvardens brödbrytande, senare fattad som allmän, upprepad bön till Kristus inför kommunionen: ”O Guds Lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss.”
 2. Dona nobis pacem

  Dona nobis pacem, ord ur den latinska mässans Agnus Dei (”O Guds Lamm”).
 3. acklamation

  acklamation, liturgisk term för dels de bönerop församlingen sjunger i den s.k. litanian, dels de olika leden i mässans avdelningar Agnus Dei och Kyrie.
 4. lamm

  lamm, unge till får.
 5. ordinarium

  ordinarium, de fasta sångtexterna i den latinska mässan ( Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei) till skillnad från de sångtexter som följer kyrkoåret, proprium.
 6. Guillaume Dufay

  Dufay, Guillaume, född ca 1400, död 1474, fransk tonsättare.
 7. Agnes

  Agnes, kvinnonamn av grekiskt ursprung, tidigt associerat med latinets agnus ’lamm’.
 8. Heliga Lammets orden

  Heliga Lammets orden, finska Pyhän Karitsan ritarkunta, halvofficiell orden instiftad 1935 av grekisk-ortodoxa kyrkosamfundet i Finland med fem grader och en medalj i två grader.
 9. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.
 10. gudstjänst

  gudstjänst, sammankomst under fastställda former för att tillbe sin gud.