1. agora

  agora, den centrala platsen för allt offentligt liv i antika grekiska städer.
 2. agorafobi

  agorafobi, torgskräck, en intensiv, irrationell rädsla för att lämna trygga platser, vanligen hemmet, och för att vistas på stora, öppna platser där människor samlas, t.ex. i varuhus eller offentliga kommunikationsmedel.
 3. Agorakritos

  Agorakritos, grekisk skulptör från Paros, verksam i slutet av 400-talet f.Kr., enligt traditionen Fidias favoritlärjunge.
 4. agoranomos

  agoranomos, grekiska agorānomos, i antiken en ämbetsman i flera grekiska stater.
 5. Miletos

  Miletos (grekiska Milētos), forntida stad i Mindre Asien nära floden Meanders (Menderes) mynning (i den nuvarande provinsen Aydın i Turkiet), möjligen identisk med det i hettitiska källor nämnda Milawanda.
 6. polis

  polis (grek., pluralis poleis), antikt grekiskt ord, vanligen översatt ”stad” eller ”stadsstat”.
 7. Hefaistos

  Hefaistos (grekiska Hēfaistos), i grekisk religion eldens och smideskonstens gud.
 8. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 9. Solon

  Solon (grekiska Solōn), född ca 640, död ca 560 f.Kr., athensk statsman och diktare, ämbetsåret 594/593 f.Kr. vald till arkont med extraordinära befogenheter, sedan adelns styre lett till utarmning och skuldsättning av bönderna och en revolt hotade.
 10. stadsbyggnad

  stadsbyggnad, tidigare stadsbyggnads­konst, kunskapen att ordna och gestalta helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse.