1. agrar

  agrar, som rör jordbrukare.
 2. agrarsamhälle

  agrarsamhälle, sammanfattande benämning på en statlig eller regional enhet vars näringsliv domineras av jordbruk med binäringar.
 3. agrarkris

  agrarkris, stor konjunktursvacka i ett jordbruksbaserat samhälle.
 4. agrarpartier

  agrarpartier, politiska organisationer som främst arbetar för jordbruksbefolkningens värderingar och intressen.
 5. agrarhistoria

  agrarhistoria, forskningsfält inom historievetenskapen som behandlar jordbruk och agrarsamhällen.
 6. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 7. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 8. Agra

  Agra, stad i delstaten Uttar Pradesh, Indien; 1,6 miljoner invånare (2011).
 9. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.
 10. agrarsocialism

  agrarsocialism, åsikten att naturtillgångar (främst jord) skall stå under samhällelig ägo, ibland benämning på georgism.