1. aiss

  aiss, den med ett halvt tonsteg höjda tonen a.
 2. förtecken

  förtecken, tecken som i notskrift markerar ett halvt stegs höjning (anges med ♯) eller sänkning (anges med ♭) av en ton.
 3. funktionsanalys

  funktionsanalys, inom musiken analys av den roll en del (ton, rytmisk enhet, formdel etc.) spelar i ett större system av relationer.
 4. sext

  sext, musikterm som anger avståndet från en ton till den sjätte tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.