1. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.
 2. akademisk examen

  akademisk examen, ursprungligen benämning på det slutprov på kunskaper och färdigheter som en student avlade inför en fakultet vid ett universitet och som gav särskild akademisk titel.

 3. akademisk frihet

  akademisk frihet, den marginal av frihet som institutioner inom utbildningsväsendet åtnjuter i förhållande främst till statliga organ, såsom regering och centrala ämbetsverk, men även till kyrkan.
 4. Danske Akademi

  Danske Akademi , egentligen Det Danske Akademi, dansk akademi för språk och litteratur, inrättad 1960, med 16 ledamöter; från 1971 kan ledamöter övergå till passivt ledamotskap.
 5. akademisk

  akademisk, som står i samband med eller hör till ett universitet, en högskola, en akademi, ett vetenskapligt eller konstnärligt samfund; vetenskaplig, lärd, formellt högtidlig; även verklighetsfrämmande, abstrakt eller form- och traditionsbunden, steril (jämför akademisk konst).
 6. akademisk konst

  akademisk konst, vanligen benämning på bildkonst eller arkitektur som anses ha en bunden, konventionell hållning.
 7. Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Akademiska sjukhuset i Uppsala, regionsjukhus och undervisningssjukhus för Uppsala universitet, grundat 1708 som Nosocomium Academicum i det s.k. Oxenstiernska huset.
 8. Akademiskt bildade kvinnors förening

  Akademiskt bildade kvinnors förening, 1904–47 benämning på Kvinnliga Akademikers Förening.
 9. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 10. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.