1. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.

 2. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 3. Svenska Akademiens översättarpris

  Svenska Akademiens översättarpris, pris instiftat 1953 med bidrag från Bonniers och Norstedts förlag, vissa år även från Rabén & Sjögrens förlag, avsett att belöna utmärkta översättningar till svenska språket.
 4. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 5. Svenska Akademiens Nobelbibliotek

  Svenska Akademiens Nobelbibliotek, detsamma som Nobelbiblioteket.
 6. Musikaliska akademiens bibliotek

  Musikaliska akademiens bibliotek, till 1996 namnet på Statens musikbibliotek.
 7. Svenska Akademiens stora pris

  Svenska Akademiens stora pris instiftades 1786 av Gustav III och bestod ursprungligen av två guldmedaljer som utgjorde första pris i Akademiens årliga tävlingar i vältalighet respektive skaldekonst över uppgivna ämnen.
 8. Svenska Akademiens handlingar

  Svenska Akademiens handlingar, skriftserie för litterärt material med Svenska Akademien som ursprung: minnesanteckningar, inträdes- och direktörstal, andra texter upplästa vid akademiens sammanträden, brev ur akademiens historia m.m.
 9. Svenska Akademiens Finlandspris

  Svenska Akademiens Finlandspris, pris instiftat 1966 som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.
 10. Svenska Akademiens nordiska pris

  Svenska Akademiens nordiska pris instiftades i samband med Akademiens 200-årsjubileum 1986.