1. dhow

    dhow, arabiska dāwa, ett en- eller tvåmastat fartyg med latinsegel, skarp stäv, djup kri och högt akterdäck.
  2. däck

    däck, horisontell och förstärkande konstruktion som bildar golv respektive tak i fartyg och delar utrymmet i olika ”våningar”.