1. aktiesparklubb

  aktiesparklubb, sammanslutning som genom sin styrelse placerar medlemmarnas sparmedel i t.ex. aktier och obligationer.
 2. Aktiespararna

  Aktiespararna, egentligen Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararnas Riksförbund, oberoende, opolitisk intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande i bl.a. aktier och aktiefonder, bildat 1966.
 3. aktiesparfond

  aktiesparfond, en typ av aktiefond med statssubventionerat sparande (1978–84).
 4. Aktiespararnas Riksförbund

  Aktiespararnas Riksförbund, detsamma som Aktiespararna.
 5. omvänd aktiesplit

  omvänd aktiesplit, detsamma som omvänd split.
 6. Sveriges Aktiesparares Riksförbund

  Sveriges Aktiesparares Riksförbund, detsamma som Aktiespararna.
 7. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 8. börsnoterade aktier

  börsnoterade aktier, aktier som är inregistrerade vid en fondbörs.
 9. A-aktie

  A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 10. B-aktie

  B-aktie, aktie med lägre röstvärde än A-aktien vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.