1. aktiv transport

  aktiv transport, transport av molekyler genom ett biologiskt membran, varvid en skillnad i koncentration bildas mellan de två lösningar som omger membranet.
 2. aktiv

  aktiv, aktivum, en böjningskategori hos verbet i vissa språk (eller en semantisk-syntaktisk egenskap hos satser i dessa språk).
 3. aktiv galax

  aktiv galax, stjärnsystem i vars kärnparti energiproduktionen till en väsentlig del härrör från andra källor än normala stjärnor.
 4. aktiv identifikation

  aktiv identifikation, juridiskt uttryck som innebär att någon är skadeståndsansvarig på grund av annans handlande.
 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 7. humlor

  humlor, Bombini, grupp sociala bin.

 8. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 9. aktiv legitimation

  aktiv legitimation, juridisk term för att en borgenär kan bevisa att han har rätt att kräva att en gäldenär infriar sin skuld eller annan förpliktelse på förfallodagen.
 10. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).