1. aktivering

  aktivering, ett förstadium till en kemisk reaktion.
 2. aktiveringsanalys

  aktiveringsanalys, att med strålningsaktivering bestämma förekomsten av mycket små mängder av vissa grundämnen, ner till ca 10 −12 g.
 3. aktiveringsenergi

  aktiveringsenergi, den tilläggsenergi som behöver tillföras för att en kemisk reaktion ska kunna genomföras.
 4. aktiveringssystemet

  aktiveringssystemet, en avgränsad samling nervceller i hjärnstammen som har en grundläggande betydelse för aktiviteten i hjärnbarken och därmed för medvetandet.
 5. aktiveringsvolym

  aktiveringsvolym, den volymförändring som uppstår vid en kemisk reaktion, då de reagerande ämnena övergår till aktiverat komplex (jämför kemisk reaktion).
 6. aktiv effekt

  aktiv effekt, medelvärdet av effekten i en växelströmskrets.
 7. aktiv

  aktiv, aktivum, en böjningskategori hos verbet i vissa språk (eller en semantisk-syntaktisk egenskap hos satser i dessa språk).
 8. aktiv handelsbalans

  aktiv handelsbalans, inom nationalekonomin att exportens värde är större än importens.
 9. aktiv komponent

  aktiv komponent, benämning på en spännings- eller strömstyrd elektronisk komponent som kan användas för förstärkning av signaler.
 10. aktiv journalistik

  aktiv journalistik, idrottsevenemang, nöjestillställningar m.m. arrangerade av tidningar i säljfrämjande syfte.