1. aktor

  aktor, kärandepart, se actor.
 2. akter

  akter, bakre delen av en båt.
 3. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 4. akt

  akt, konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen, vanligen i studiesyfte ( aktstudie); jämför kroki.
 5. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 6. rävar

  rävar, flera släkten hunddjur med lång, yvig svans, brett huvud och spetsig nos.
 7. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 8. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 9. EU-rätt

  EU-rätt, EG-rätt, sammanfattande benämning på det regelverk som tillämpas inom Europeiska unionen (EU) och vars grundläggande bestämmelser finns i Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) och Amsterdamfördraget.
 10. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.