1. pik

  pik, aktre övre hörnet på ett gaffel-, loggert- eller latinsegel.
 2. brigg

  brigg, tvåmastat segelfartyg med rår på bägge masterna och ett gaffelsegel på den aktre masten.
 3. galeon

  galeon (för etymologi se galjon), 4-mastat segelfartyg, förande råsegel på vardera av de två främsta masterna och latinsegel på de två aktre.
 4. latta

  latta, tunn träribba, använd för att ge bättre styvhet och jämnhet åt ett segel, särskilt dess aktre del.
 5. rigg

  rigg, den samlade benämningen på allt rundhult (master, rår, bommar, gafflar, bogspröt etc.) samt allt stående och löpande gods (barduner, vant, stag, skot, brassar, fall etc.) i ett fartyg.
 6. Endeavour

  Endeavour, James Cooks fartyg under expeditionen 1768–71.
 7. Kursk

  Kursk, K 141, rysk atomubåt som förliste i Barents hav 12 augusti 2000.
 8. brigantin

  brigantin, tvåmastat segelfartyg med råsegel på den främre masten.
 9. huvuddimensioner

  huvuddimensioner, för fartyg entydigt bestämd längd, bredd och djup.
 10. yawl

  yawl, tvåmastad segelbåt främst avsedd för långfärdssegling.