1. brigg

  brigg, tvåmastat segelfartyg med rår på bägge masterna och ett gaffelsegel på den aktre masten.
 2. latta

  latta, tunn träribba, använd för att ge bättre styvhet och jämnhet åt ett segel, särskilt dess aktre del.
 3. rigg

  rigg, den samlade benämningen på allt rundhult (master, rår, bommar, gafflar, bogspröt etc.) samt allt stående och löpande gods (barduner, vant, stag, skot, brassar, fall etc.) i ett fartyg.
 4. Endeavour

  Endeavour, James Cooks fartyg under expeditionen 1768–71.
 5. Kursk

  Kursk, K 141, rysk atomubåt som förliste i Barents hav 12 augusti 2000.
 6. huvuddimensioner

  huvuddimensioner, för fartyg entydigt bestämd längd, bredd och djup.
 7. mesan

  mesan, mesansegel, gaffelsegel på den aktersta masten, mesanmasten, på segelfartyg med tre eller flera master, ävensom på den aktre masten på sådana tvåmastade fartyg där denna är kortare än den främre, såsom på galeaser, yawler och ketcher.
 8. karack

  karack, två- eller tremastat handelsfartyg som utvecklades under 1400-talet i medelhavsregionen.
 9. bärplansbåt

  bärplansbåt, båt utrustad med bärplan, ”vingar”, som via ett system av balkar är sammanbyggda med skrovet.
 10. pik

  pik, aktre övre hörnet på ett gaffel-, loggert- eller latinsegel.