1. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 2. akut

  akut, häftig, hastig, plötslig.
 3. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 4. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 5. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 6. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 7. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 8. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 9. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 10. fjällräv

  fjällräv, polarräv, fjällracka, Vulpes lagopus (synonym Alopex lagopus), art i rovdjursfamiljen hunddjur.