1. vård- och omsorgsprogrammet

  vård- och omsorgsprogrammet, treårig utbildning i gymnasieskolan som riktar sig till elever som vill arbeta inom vård- och omsorgsyrken.
 2. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.
 3. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 4. långtidssjukvård

  långtidssjukvård, vård och omvårdnad under längre perioder på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller ålderdomssvaghet.
 5. ambulanssjukvård

  ambulanssjukvård, sedan slutet av 1970-talet den sjukvård som utövas i samband med transport av patienter till eller mellan sjukvårdsinrättningar.
 6. drunkning

  drunkning, process som resulterar i livshotande syrebrist efter inandning av vätska.

 7. amfetamin

  amfetamin, α-metylfenyletylamin, substans som är prototypen för syntetiska centralstimulerande medel och är en av de viktigaste orsakerna till narkotikaberoende.

 8. trafikmedicin

  trafikmedicin, sammanfattande benämning på forsknings- och verksamhetsområden som rör medicinska aspekter på människan i trafiken.