1. akvedukt

  akvedukt, bro som har till uppgift att föra en vattenledning med fri vattenyta eller en trafikkanal över en dalgång, en väg, en järnväg eller ett vattendrag.
 2. akvedukt

  akvedukt, vätskefylld kanal i ett organ.
 3. akveduktstenos

  akveduktstenos, förträngning av hjärnans akvedukt (vätskefylld kanal i organ).
 4. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 7. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 8. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.