1. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 2. summer

  summer, elektromekanisk eller elektronisk komponent för alstring av ljud.
 3. larmcentral

  larmcentral, del av larmsystem.
 4. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 5. Eric Ambler

  Ambler, Eric, 1909–98, brittisk författare.
 6. Multan

  Multan, stad i provinsen Punjab, mellersta Pakistan.

 7. sjöräddning

  sjöräddning, efterforskning och undsättning av nödställda till sjöss.
 8. doftämnen

  doftämnen, ämnen eller blandningar av ämnen som utsöndras av en biologisk individ och utgör en artspecifik kemisk signal (t.ex. alarm, revirmarkering, sexuallockmedel).
 9. processtyrning

  processtyrning, processreglering , metoder att automatiskt styra industriella processer.
 10. digitalur

  digitalur, ur med digital tidvisning, dvs. tiden anges i direkt avläsbara siffror för timme, minut och sekund.