1. alkohol

  alkohol, i allmänt språkbruk detsamma som etanol eller etylalkohol.
 2. alkohol

  alkohol, organisk-kemisk förening tillhörande ämnesgruppen alkoholer.
 3. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.

 4. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 5. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol, etanol med en tillsats av ett giftigt eller oaptitligt ämne, t.ex. metyletylketon eller metylisobutylketon, som gör den otjänlig att dricka.
 6. Alkohol & Narkotika

  Alkohol & Narkotika, tidskrift, utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

 7. alkoholpolitik

  alkoholpolitik, samhällets reglering av tillverkning, handel och försäljning av alkoholdrycker.
 8. alkoholkonsumtion

  alkoholkonsumtion, förbrukning av alkohol i form av alkoholdrycker.

 9. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 10. alkoholdrycker

  alkoholdrycker, samlingsterm för dryckesslagen spritdrycker, vin, starköl och öl.