1. allel

    allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
  2. genetik

    genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.