1. allomorf

  allomorf, variant av ett morfem, t.ex. - en/- n (hök- en, fågel- n och fågel-/ fågl- ( fågel-n, fågl-ar).
 2. allometri

  allometri, ett speciellt tillväxtsätt hos ett organ eller en organism.
 3. allomorfi

  allomorfi, paramorfi, egenskapen hos ett mineral (en kristall) att ändra sin kristallstruktur men ändå bibehålla såväl kristallform som kemisk sammansättning.
 4. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.