1. aln

  aln, längdmått inom det äldre måttsystem som i Sverige avlöstes av metersystemet 1879.
 2. Göta kanal

  Göta kanal, vattenväg mellan Mem vid Slätbaken (vid Östersjön) i Östergötland och Sjötorp vid Vänern i Västergötland.
 3. Alna

  Alna, Alkohol- och narkotikarådet, bildat 1961 av LO, TCO och SAF i Stockholms län.

 4. famn

  famn, gammal svensk måttenhet.
 5. kvarter

  kvarter, gammalt svenskt längd- och volymmått.
 6. svenska mått

  svenska mått, måttenheter som har eller har haft något så när allmän användning inom svenskt språkområde.
 7. måttenhet

  måttenhet, enhet, ett fastlagt jämförelsevärde av en storhet.
 8. Alnarp

  Alnarp, SLU Alnarp, statlig egendom i Lomma kommun, Skåne län.
 9. enhet

  enhet, måttenhet, viss överenskommen eller fastställd storlek av en storhet, avsedd att användas då man vill uttrycka storhetsvärden.
 10. byamål

  byamål, medeltida jordvärdering som angav ägarens andel i en by (ett skifteslag) men även i byns oskiftade samfälligheter.