1. aln

  aln, längdmått inom det äldre måttsystem som i Sverige avlöstes av metersystemet 1879.
 2. Alna

  Alna, Alkohol- och narkotikarådet, bildat 1961 av LO, TCO och SAF i Stockholms län.

 3. Rydaholmsaln

  Rydaholmsaln, svenskt alnmått som 1605 antogs som rikslikare för längd.
 4. arsjin

  arsjin, gammal rysk längdenhet.
 5. pasma

  pasma, pasman, gammalt mått för garn i en garnhärva.
 6. svenska mått

  svenska mått, måttenheter som har eller har haft något så när allmän användning inom svenskt språkområde.
 7. lantmil

  lantmil, landsvägsmil eller endast mil, äldre svenskt längdmått.
 8. spann

  spann, äldre svensk längdenhet som avsåg endera avståndet mellan utbredd tumme och pekfinger (litet spann), eller avståndet mellan utbredd tumme och långfinger (stort spann).
 9. dikning

  dikning, åtgärd för markens avvattning, vanligen genom anläggning av större eller mindre avlopp.
 10. famn

  famn, gammal svensk måttenhet.