1. aln

    aln, längdmått inom det äldre måttsystem som i Sverige avlöstes av metersystemet 1879.
  2. mätning

    mätning, serie åtgärder varmed en egenskap hos en företeelse, ett objekt eller ett ämne kan uttryckas med siffror på ett sådant sätt att relationer mellan empiriska företeelser representeras med relationer mellan tal.