1. arktisk-alpina floraområdet

  arktisk-alpina floraområdet, växtgeografisk benämning på de stora landområden i norra Ryssland, Sibirien, Grönland och norra Nordamerika, där vegetationen till stor del utgörs av öppet, skoglöst land med ständigt tjälad mark, tundra.

 2. alpin

  alpin, växtgeografisk term för de vegetationszoner som har med fjällnatur att göra.
 3. alpin ras

  alpin ras, gren av den så kallade europida eller kaukasoida människorasen; termen, såväl som hela klassifikationen av raser hos människan, har numera frångåtts av vetenskapen.
 4. alpin skidsport

  alpin skidsport, sammanfattande benämning på störtlopp, slalom, storslalom, parallellslalom, super-G och alpin kombination.
 5. alpin

  alpin, om bergskedjebildning: som strukturellt och topografiskt liknar de europeiska Alperna.
 6. Alpine

  Alpine , fransk sportbil, tillverkad från 1973 av Société des Automobiles Alpine Renault, Dieppe, ingående i Renault-koncernen.
 7. turism

  turism, benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.

 8. Ruhrområdet

  Ruhrområdet, industriregion i delstaten Nordrhein–Westfalen i västra Tyskland; 4 400 km2, 5,2 miljoner invånare (2010).

 9. jak

  jak, Bos grunniens alt. B. mutus, art i hovdjursfamiljen slidhornsdjur, underfamiljen oxdjur.
 10. Kebnekaise

  Kebnekaise, Giebne­gái­si, högfjällsområde i norra Lappland, ca 500 km2, beläget 70 km väster om Kiruna.