1. alsikeklöver

  alsikeklöver, Trifolium hybridum, art i familjen ärtväxter, av Linné uppkallad efter Alsike, där han först fann den.
 2. klövrar

  klövrar, Trifolium , släkte ärtväxter med ca 250 arter ett- till fleråriga örter hemmahörande i tempererade och subtropiska trakter; i Europa finns ca 100 arter och i Sverige tolv.
 3. vallväxter

  vallväxter, främst arter av gräs och ärtväxter vilka ofta odlas i blandbestånd för foder- och energiändamål, för grönytor, i grönområden och gräsmattor, fritidsområden och på idrottsplatser.
 4. slåttervall

  slåttervall, den dominerande grovfodergrödan i Sverige.

 5. foderväxter

  foderväxter, alla de växter som odlas för användning som foder för husdjur.