1. alsikeklöver

  alsikeklöver, Trifolium hybridum, art i familjen ärtväxter, av Linné uppkallad efter Alsike, där han först fann den.
 2. vallväxter

  vallväxter, främst arter av gräs och ärtväxter vilka ofta odlas i blandbestånd för foder- och energiändamål, för grönytor, i grönområden och gräsmattor, fritidsområden och på idrottsplatser.
 3. slåttervall

  slåttervall, den dominerande grovfodergrödan i Sverige med en areal av ca 764 000 ha, motsvarande omkring tre fjärdedelar av den totala arealen vall, vilken varierar från 17 % av åkerarealen i Västmanlands län till 85 % i Jämtlands län (1998).
 4. klövrar

  klövrar, Trifolium , släkte ärtväxter med ca 250 arter ett- till fleråriga örter hemmahörande i tempererade och subtropiska trakter; i Europa finns ca 100 arter och i Sverige tolv.
 5. foderväxter

  foderväxter, alla de växter som odlas för användning som foder för husdjur.