1. arbetsmarknadspolitik

    arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
  2. ALU

    ALU, alu, arbetslivsutveckling, arbetsprojekt 1993–98 med syfte att ge arbetslösa tillfälle att delta i aktiviteter som bibehåller eller stärker anknytningen till arbetslivet.
  3. dator

    dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.